Wednesday, May 2, 2012

Best gift I have gotten


Thank you soooo much for the cards!  I took most of them and shared the rest with my friends.  I love cards and I write at least 100 a month.  That was the best gift I have gotten since I have been here.  You guys are soooo thankful and I have you guys to thank and thanks for thinking of us.

J.V.

1 comment:

Đẩu Anh said...

Nhiều người thắc mắc rằng chức vụ ceo là gì và có phải chức vụ này rất quan trọng phải không, nhà cung ứng là gì và chuỗi cung ứng có liên quan gì với nhau hay không, barista là nghề gì gì và nó khác với nghề batender ra sao và có ưu điểm là gì, cỏ 4 lá mọc ở đâu vì nghe rất nhiều người nói cho nhau loại cỏ này rất hiếm và nó mang may mắn đến cho người tìm được nó